Skip to the content

Kvalitetssikring

Relokator har et godt utviklet kvalitetssystem, og er en seriøs aktør i bransjen. Vi er medlem av NHO Service og har godkjente løyver for godstransport.

I tillegg er vi StartBANK-sertifisert og TransQ-sertifisert. Vi har en rekke forsikringer, og blant annet har vi etablert en helseforsikring for våre ansatte.

Kvalitet og service er nøkkelord for oss i Relokator, og har preget selskapet siden oppstarten. Relokator ønsker å være en pådriver i bransjen for kvalitet og effektivitet, og derigjennom gode opplevelser og totalkostnader. Vi har utviklet et godt opplæringssystem for ansatte, og gjennom vårt kvalitets- og HMS-arbeid kan vi levere sikre, kvalitetsmessig gode og effektive måter å jobbe sammen med våre kunder på.
I alle prosjektene vi har vært involvert i, har vi overholdt fastsatte tidsfrister, og dette er en track-record våre kunder eventuelt kan bekrefte.

Vi tar miljøarbeidet på alvor, og er blant annet Miljøfyrtårnsertifisert og Grønt-Punkt-medlem.
Les mer om vårt miljøarbeid her.