Skip to the content

Miljøarbeid

Som den største aktøren i bransjen har vi et medansvar til å bidra aktivt med miljø- og samfunnsengasjementet.
I Relokator har vi stort fokus på mest mulig miljøvennlig drift og utnyttelse.

Vi har blant annet optimalisert og effektivisert vår operative gjennomføring og utstyr, slik at det skal være tidsmessig mest mulig effektivt, og derigjennom miljømessig effektivt.
Vi fyller opp biler og gods på en optimal måte, slik at vi kjører færrest mulig billass. Det er godt både for kundene og miljøet.

 

Miljøfyrtårn

Relokator er en miljøfyrtårnsertifisert bedrift og har med dette sertifikatet påtatt seg et ansvar for behandling av gods som skal avhendes. Alt gods skal såfremt det er praktisk mulig sorteres i fraksjoner for transport til avfallsstasjon.

 

Grønt PunktRelokator er medlem av Grønt Punkt.

Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp.