Skip to the content

Interiørinnkjøp

Vi hjelper våre kunder med å gjøre et kvalitetsmessig og konkurransemessig godt innkjøp av møbler.

Vi skaffer oversikt over alt interiør og løsøre, og fatter en beslutning om hva som skal medbringes og hva som må kjøpes. På bakgrunn av dette setter vi opp en kravspesifikasjon i samarbeid med kunde og arrangerer en anbudskonkurranse.

En arbeidsplass kan beskrives på mange ulike måter, og vi ønsker å beskrive møblene spesifikt, men nøytralt. På den måten skaper vi en bedre konkurranse mellom interiør-leverandører og dermed oppnår man et godt produkt til riktig pris for kunden.

Kontorflytting_Relokator_Interiør