Skip to the content

Avvikling

Etter utflytting og avklaring med utleier på hvordan lokalene skal tilbakestilles, starter prosessen med å avvikle lokalene. Relokator hjelper kunden med å tilfredsstille de krav som er satt av utleier.

Uttak av gamle møbler
Gamle møbler må forsøkes gjenbrukt så langt det lar seg gjøre. En konkurranseutsetting opp mot møbelmeglere er første punkt, før man forhører seg med veldedige organisasjoner og eventuelt ansatte med behov.

Tilbakestilling til normal slit og elde
Ved avtale med utleier om tilbakestilling av lokaler til normal slit og elde, hjelper Relokator kunden med denne prosessen. De normale områdene gjelder maling av vegger med plugghull, sliping av parkett, reparasjon av tepper etc.

Renhold og tilbakelevering
Etter tilbakestillingsaktivitet, må det utføres hovedvask, rens av tepper og boning av gulv. Før kontraktsutløp må en levere tilbake lokaler iht. kontrakt.