Skip to the content

Tilbakelevering

Etter et langt leieforhold må en sørge for en god avslutning av leieforholdet med utleier.
I avslutningen av leieforholdet er det praktiske detaljer, utbedringsproblemstillinger og økonomiske forhold som må tas stilling til.

Vi støtter kunden med å få oversikt over den reelle problemstillingen for det aktuelle leieforholdet.
Relokator fungerer som en faglig støtte, og kan kalkulere den eventuelle kompensasjonen for slit av bygg utover det normale. Vi hjelper utleier og leietaker til å møtes med den riktige blandingen av økonomisk kompensasjon og tilbakestilling til normal slit og elde.