Skip to the content

Byggoppfølging

I forbindelse med bedrifters kontorflyttinger kan Relokator ta rollen som det profesjonelle mellomleddet mellom byggherre og kunde, og guider kunden i de ulike problemstillingene som kan oppstå vedrørende veggplasseringer, strømuttak, ventilasjon og andre relevante elementer.

Leietakermøter og prosjektmøter
Når byggherre er kontrahert begynner leietakermøtene. Relokator hjelper kunden med beslutninger innenfor dato iht. byggherrens beslutningsplan. Det er viktig at kunden overholder byggherrens datoer for beslutninger for å kunne nå overleveringsdato.

Byggregnskap
Det første byggherre og kunde må avklare, er måten å organisere økonomisk kompensasjon for tjenester utover hva kravspesifikasjonen tilsier.