Skip to the content

IKT og AV-utstyr

En kritisk suksessfaktor i enhver relokalisering, er at alt av IKT fungerer fra første dag i nye lokaler.
Omfanget av IKT kan deles inn i 3 kategorier

  1. Datarom
  2. AV-utstyr & møteroms-utstyr
  3. Brukerutstyr på arbeidsplass

Vi kartlegger derfor blant annet:

  • Ulike krav til bygg
  • Større endringer i forbindelse med relokaliseringen
  • Nytt brukerutstyr
  • Kabler og tilbehør til arbeidsplasser og møterom